فهرست بستن

گردشگری

گروه گردشگری لاون تور برگزار می کند:

  • تهران گردی
  • آفرود
  • ایران گردی
  • بوم گردی
  • آموزشی, تفریحی و درمانی

توریسم سلامت

(ویژه ی مراجعین بخش درمانی و طب سنتی)

بازدید از مراکز علمی و صنعتی

(ویژه ی دانش پذیران بخش فنی و مهندسی)

بازدید از اماکن تفریحی و تاریخی به همراه مدرس زبان و گفتگو به زبان خارجی

(ویژه ی زبان آموزان بخش زبان های خارجی )

و برگزار کننده ی نمایشگاه های عشایری و صنایع دستی

(ویژه ی هنر جویان بخش صنایع دستی)