فهرست بستن

نوروفیدبک

نوروفیدبک و اثر آن بر اختلال خواب

همانطور که می دانید اختلال خواب در جوامع صنعتی شیوع و بروز بسیار فراوانی دارد و در درمان این اختلال دارو درمانی اثر بسیار کوتاهی دارد و همچنین باعث خواب آلودگی در طول روز می شود.
مدارک بالینی بسیاری وجود دارد که نشان می دهد استفاده از نوروفیدبک در بهبود اختلالات مختلف خواب از جمله بی خوابی ،آپنه( قطع تنفس درخواب)،دیر به خواب رفتن ،از خواب پریدن و… که علائمی مرتبط بااضطراب و افسردگی هستند،کمک می کند.
در واقع نوروفیدبک به خود تنظیمی مغز در برانگیختگی فیزیولوژیک کمک می کند و همچنین این امر به بهبود کیفیت خواب منجر می شود.

نوروفیدبک چیست؟

نوعی خودتنظیمی مغز است که در طی آن با آگاه ساختن فرد از جزئیات کارکرد مغز، که در حالت عادی از آن بی خبر است می توان کنترل ناخودآگاه آن را برای فرد ایجاد کرد.

در نتیجه فرآیندهای ناهوشیار و غیرارادی فعالیت امواج مغزی، برای بیمار کاملا محسوس می شود(از طریق مشاهده آنها در کامپیوتر)

در این زمینه عملکرد نوروفیدبک را شاید بتوان به آینه ای تشبیه کرد که با نشان دادن امواج مغزی به فرد در تنظیم و کنترل آنها کمک می کند بیمار با کمک درمانگر ارایه محرک های دیداری-شنیداری قادر خواهد بود امواج ناهنجار را دستکاری کرده و طی جلسات درمان آنها را به حالت بهنجار تبدیل می کند.

نوروفیدبک یک فرایند یادگیری با کاربرد تکنولوژی کامپیوتر است. هدف آن آموزش خود تنظیمی به مغز است و سعی می شود به مغز یاد دهد که چگونه خود را تنظیم کند. در واقع مانند آیینه ای، کم و کاستی های مغز را به خودش نشان می دهد و با فیدبکی که از امواج مغزی ارائه می دهد، مغز را در تنظیم فعالیت خود کمک می نماید.
الگوی امواج مغزی هر فرد حالات مختلف روانی را بوجود می آورد در واقع کارکرد مناسب یا نامناسب مغز سبب طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن تولید امواج در مغز می شود.
اختلالات مختلف روانی در حقیقت حاصل کارکرد نامناسب مغز و در نتیجه تولید الگوی ناصحیح امواج مغزی می باشد. لذا مغز انسان نیز مانند هر سیستم پیچیده دیگری نیاز به تنظیم و رفع نواقص دارد نکته مهم و جالب توجه این است که خود مغز می تواند خودش را تنظیم و به روز کند. فقط کافی است از وضعیت خود آگاهی پیدا کند. لذا کاری که باید انجام دهیم آگاهی یافتن از مدل نا مطلوب کارکرد مغز و سعی در تنظیم مجدد آن می باشد در حقیقت مغز ما با فید بک هایی (بازخورد) که از بدن و نیز محیط اطراف ما می گیرد به کنترل و تنظیم کارکردهای مختلف جسمی و روانی و تعامل ما با محیط می پردازد. نوروفیدبک با بازخودری که از امواج مغزی ارائه می دهد مغز را در تنظیم فعالیت خود کمک می نماید.

با نداشتن عوارض جانبی داروها می‌تواند جایگزین دارو باشد .
بهبود بیماریهای مثل بیش فعالی، وسواس‌های شدید؛ اضطراب، افسردگی، اختلال تیک، شب ادراری، ناخن جویدن، اختلال خوردن، ارتقاء توانمندیها و مهارت‌هایی چون افزایش خلاقیت، تقویت حافظه و تمرکز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *