فهرست بستن

مزاج شناسی

مزاج یعنی طبع، خلق و سرشت می باشد که در طب سنتی مزاج شناسی از مخلوط عناصر چهارگانه در بدن پیدا میشود که شامل( آب، باد، خاک، آتش) می باشند و دارای 9 قسم است که از بین به دونوع اشاره میشود که

1- مزاج معتدل که همان عناصر چهارگانه هستند و

2- مزاج نامعتدل گرمی ، سردی ، تری و خشکی که از قوای اولیه عناصر می باشد.