فهرست بستن

ماساژ

ماساژ به معنی مشت و مال نقاط بدن به صورت نرم و زیبا و آرام کردن درد بدن میباشد. ماساژ درمانی در کش.ور چین برای درمان فلج ، تب و لرز استفاده می شود و روی پوست و عضلات و نیز تمرینات بر روی دست و پا صورت میگیرد و به پزشکان برای درمان آسیبهای ورزشی و جنگی توصیه می کنند . امروزه 80 نوع مختلف ماساژ و کاربر روی بدن وجود دارد

ارائه ی انواع ماساژ

  • حس درمانی ( بهبود عملکرد ذهن و بدن)
  • سوئدی ( بهبود آسیب های ماهیچه ای)
  • ورزشی (اصلاح انجام حرکات ورزشی و بهبود آسیب های ورزشی)
  • سیاشو (با تمرکز بر نقاط فشاری و کشش مفاصل)
  • استخوان (با تمرکز بر و استخوان ها و ماهیچه ها برای کاهش فشار و استرس های ذهنی و ماهیچه ای)
  • تایلندی (کشیدگی تمام عضلات بدن و مفاصل)

همراه با 10 دقیقه سونای خشک رایگان